Gemeente Kortemark

Bodemattest

Eigenaars die grond overdragen (verkopen, of soms ook verhuren, erfpacht, ...) moeten vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM (www.ovam.be).

Dat attest geeft aan of de grond al dan niet opgenomen is in het register van verontreinigde gronden. De inhoud van het attest moet steeds meegedeeld worden aan de nieuwe eigenaar én opgenomen worden in de akte van overdracht.

Gaat het over risicogronden? Dan is vooraf een oriënterend bodemonderzoek verplicht dat al dat niet aanleiding geeft tot bodemsanering.

Brochures over het bodemsaneringdecreet en meer info aan de hand van vragen rond het bodemattest en bodemsanering kan u gratis verkrijgen bij de milieudienst of bij:

OVAM
Dienst Sanering
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
T: 015 284 284

Alles over bodembescherming en bodemattesten kan je terugvinden op http://www.ovam.be/bodem.

*** Omdat de Vlaamse Overheid onlangs is overgestapt van huisbankier, dienen vanaf 1 juni 2012 alle betalingen voor bodemattesten toe te komen op IBAN: BE173751 1171 88 met BIC BBRUBEBB. Door een 2-jaarlijkse indexaanpassing stijgen ook de tarieven voor een bodemattest. Vanaf 1 juni 2012 kost een bodemattest 34 euro per perceel en 135 euro per deel van een perceel.

Ook het aanvraagformulier is vernieuwd. Dit is beschikbaar op www.ovam.be.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.