Gemeente Kortemark

Beheersovereenkomsten en landbouwbedrijfsplannen

Een beheersovereenkomst is een contract waarin de landbouwer afspraken maakt met de Vlaamse Landmaatschappij over het natuurbeheer op zijn bedrijf. Het sluiten van beheersovereenkomsten in landelijk gebied is een taak van de Vlaamse Landmaatschappij.

In het kader van de landschapsbedrijfsplannen engageert de gemeente Kortemark zich samen met de Provincie West-Vlaanderen om dergelijke landschapsbedrijfsplannen mee tot stand te brengen.

In een landschapsbedrijfsplan wordt een landbouwbedrijf (bedrijfszetel + landerijen) uitgebouwd tot een groen knooppunt en groene dooradering van het landschap.

Hierbij worden kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, poelen, hoogstamboomgaarden) aangelegd en wordt promotie gemaakt voor het afsluiten van beheersovereenkomsten.

De aanleg en het startbeheer (2 jaar) gebeurt door de landschapswacht (sociale economie).

Nadien gaat het beheer naar de landbouwer die hiervoor kan terugvallen op beheersovereenkomsten (VLM) of gemeentelijke subsidies.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.