Gemeente Kortemark

Composteren

Composteren is eenvoudig en vraagt slechts een kleine inspanning. Doe wat de natuur altijd al gedaan heeft: de natuurlijke kringloop zijn gang laten gaan.

Compost verbetert de bodem. Hij zorgt ervoor dat het water in de bodem beter vastgehouden wordt. Zo droogt de grond niet uit.  In zandgronden verhoogt compost de waterreserve van de bodem. Compost voorziet de planten van de noodzakelijke voedingsstoffen en het beschermt ze tegen parasieten en ziektes.

'Thuiscomposteren voorkomt een heleboel afval'. Door het groen en tuinafval thuis te verwerken tot compost help je mee de afvalberg te verkleinen. Je zorgt er immers voor dat een belangrijk deel (bijna de helft) van je huishoudelijk afval niet meer terecht komt bij het restafval. Het thuiscomposteren biedt ook een alternatief voor de steeds duurder wordende vuilniszak en GFT ophaling. Het Groen- en Tuinafval kan verwerkt worden in een wormenbak, een compostvat, of een composthoop.  Op het recyclagepark kan iedere inwoner van Kortemark een compostvat (mét beluchtingsstok) aankopen voor de prijs van 30,00 euro en een compostbak voor de prijs van 65 euro.

Inwoners van Kortemark die al thuiscomposteren of willen thuiscomposteren worden regelmatig infosessies voorzien door MIROM in samenwerking met de gemeente.

  • . Wilt u meer te weten komen over composteren:
  • Bij de milieudienst zijn er folders beschikbaar met duidelijke uitleg en nuttige tips.
  • Ook vind je alle nodige informatie terug op: www.thuiscomposteren.be

Je vindt ook heel wat informatie over composteren op www.vlaco.be .

Enkele tuintips:

  • Eten kippen gras? Ja. Maar liefst rechtstreeks en vers van het grasplantje. Bied je ze een hoeveelheid gras aan, dan zullen ze zich daar beslist ook te goed aan doen, maar laat je kippen liefst regelmatig het gras zelf uitpikken. Ze zullen er tegelijk een heleboel, mogelijke schadelijke organismen uit halen.
  • De beste en goedkoopste wormen voor in je wormenbak/compostvak, vind je in het compostvat van een vriend, buur of compostmeester. Wormen uit de visserswinkel zijn niet aangewezen.
  • De haag scheren doe je het best past tegen begin juli als de groei gestopt is. Te vroeg de haag scheren stimuleert de haagplanten om nog sneller groeien, zodat een tweede en soms zelfs een derde snoeibeurt nodig is. Ook de meeste vogeljongen zijn dan uit het nest.
  • Met een mulchmaaier komt het fijngesnipperde grasmaaisel tussen de grassprietjes op de bodem terecht en vormt er een dunne mulchlaag. Deze verteert ter plaats en geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem en het gras. Voordelen van de mulchmaaier: het gaat sneller, je hebt geen afval en je moet minder bemesten. Aandachtspunten bij het mulchen: iets vaker maaien en het gras moet goed droog zijn. Snoeihout kan je zelf hakselen en gebruiken als bodembedekker in je tuin.
  • Kies de juiste plant op de juiste plaats! Anders krijg je zwakke planten die veel vatbaarder zijn voor ziekten.
  • Kap niet te snel oude bomen en struiken. Een oude appelboom kan best mooi zijn. Hij is zelfst een aanwinst als steun voor de clematis of rozelaar.
  • Plant bomen uit eigen streek en neem inlichtingen over de hoogte en breedte die zij kunnen bereiken. Een eik bijvoorbeeld wordt gemakkelijk 20 meter hoog en 16 meter breed. Heb je niet voldoende ruimte, kies dan liever voor een els, hazelaar, meidoorn of lijsterbes.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.