Gemeente Kortemark

Subsidie kampvervoer

VERDELING GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

ONDERSTEUNING B7: kampvervoer

Art. 1: Het gemeentebestuur van Kortemark stelt een vrachtwagen met chauffeur gratis ter beschikking voor het kampvervoer van de jeugdverenigingen.

Art. 2: Daarnaast stelt het gemeentebestuur van Kortemark, via de Kortemarkse jeugdraad, een vast bedrag ter beschikking. Daarop kunnen de jeugdverenigingen die zelf voor hun vervoer instaan, een beroep doen. Deze subsidie betreft enkel het vervoer van materialen (spelmateriaal, tenten, sjorhout, kookgerei, enz...). Het vervoer van personen komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Art. 3: De jeugdverenigingen zijn verplicht de aanvraag voor subsidie schriftelijk te richten tot het secretariaat van de Kortemarkse jeugdraad (= De jeugddienst, Kapellestraat 20,8610 Kortemark) voor 30 juni van het jaar waarin het te subsidiëren transport zal plaatsvinden. De tegemoetkoming zal uitbetaald worden na voorlegging van de nodige bewijsstukken (= een betalingsbewijs met vermelding van het betaalde bedrag/ afgetekend en stempel van de persoon die instond voor het vervoer) in de maand december.

Art. 4: De verdeling van de subsidie voor kampvervoer gebeurt als volgt: a) De jeugdverenigingen dienen hun aanvraag voor vervoersubsidie in bij het secretariaat van de Kortemarkse jeugdraad (= Gemeentelijke jeugddienst, Kapellestraat 20, Kortemark), ten laatste 1 december van het jaar waarin het vervoer plaatsvond. b) Indien het vastgestelde subsidiebedrag voldoet, worden alle aanvragen integraal uitbetaald. C) Als er een tekort is op deze post, dan worden alle vragende jeugdverenigingen, procentueel uitbetaald.

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

iedere dag van 9 - 12 u.