Gemeente Kortemark

Subsidie investeringen in duurzaam materiaal

VERDELING VLAAMSE SUBSIDIE

ONDERSTEUNING B6: Investeringen in duurzaam materiaal

Art. 1: Verenigingen die investeren in duurzaam materiaal (vb. duurzaam spelmateriaal, kampeermateriaal, audio-visueel materiaal…) kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

Art. 2: Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de vereniging bij de bewijsvoering met het oog op de subsidiëring (in december van het lopend jaar) de gekwiteerde facturen voorleggen.

Art. 3: Het factuurbedrag moet minstens 125,00 euro bedragen om in aanmerking te komen voor subsidiëring.

Art. 4: De maximumtoelage is 50 % van de factuur.

Art. 5: Is er een tekort om deze post, dan worden alle in aanmerking komende verenigingen procentueel uitbetaald.

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

iedere dag van 9 - 12 u.