Gemeente Kortemark

Subsidie huur en energie

Art. :1 Enkel de verenigingen die huur en/of energie moeten betalen voor hun lokaal (= waar de effectieve werking doorgaat) kunnen aanspraak maken op deze subsidiepot.
Bijgevolg kunnen geen huurkosten ingediend worden voor het huren van lokalen (of tenten) en elektrische apparatuur voor activiteiten met een winstgevend karakter.

Art. 2: Om de subsidie te verkrijgen is de voorlegging van gekwiteerde facturen noodzakelijk.

Art. 3: De maximum toelage is het factuurbedrag.

Art. 4: Is er een tekort op deze post, dan worden alle, in aanmerking komend verenigingen, procentueel uitbetaald.

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

iedere dag van 9 - 12 u.