Gemeente Kortemark

Project / Startsubsidie

VERDELING VLAAMSE SUBSIDIE

ONDERSTEUNING B3: project/ startsubsidie

Art. 1: De initiatiefnemers kunnen een projectsubsidie aanvragen, voor zover ze van geen andere instantie aanspraak kunnen maken op een toelage.

Art. 2: Een project moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) Georganiseerd door/ voor jongeren met een openbaar karakter; d.w.z. ze moeten gericht zijn op een doelgroep groter dan de ledengroep. 2) Ze moeten een belangrijke uitstraling hebben. Er moet

voldoende publiciteit voor gemaakt worden. 3) Omvat een experimenteel en/of vernieuwend karakter (vb. starten van een nieuwe vereniging in een nog ‘braakliggend terrein’) of kan vormend en/of thematisch zijn.

Art. 3: Een project mag geen winstgevend karakter hebben.

Art. 4: Een project kan grensoverschrijdend zijn, maar moet kinderen en/of jongeren uit Kortemark ten goede komen.

Art. 5: Een project moet als geheel ingediend worden. Aparte delen van een project kunnen niet betoelaagd worden (vb. winstgevend deel/ niet-winstgevend deel).

Art. 6: Een uitgewerkt en gemotiveerd plan van het project moet worden ingediend bij de secretaris van de Kortemarkse jeugdraad tenminste 6 weken voor het plaatsvinden van het desbetreffende project.

Art. 7: De initiatiefnemers worden gevraagd om een gemotiveerd bedrag van subsidie voorop te stellen. De Kortemarkse jeugdraad beoordeelt dit bedrag en adviseert het schepencollege die dan de uiteindelijke beslissing neemt.

Art. 8: De initiatiefnemers worden binnen de 30 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing van het Schepencollege.

Art. 9: Een bepaald initiatief mag maximaal 50 % van de totale projectsubsidiesom bedragen.

Art. 10: Na het voorleggen van de onkostennota’s aan het Schepencollege, gaat de gemeente over tot uitbetaling.

Art. 11: Indien een projectsubsidie toegekend wordt, verplicht de organisator zich ertoe om de tekst ‘met medewerking van gemeentebestuur Kortemark’ te publiceren op affiches, strooibriefjes, uitnodigingen,… en om tijdens het evenement zelf, het spandoek van de Kortemarkse jeugdraad op te hangen.

 

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

iedere dag van 9 - 12 u.