Gemeente Kortemark

Samenstelling en werking Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk erkend adviesorgaan. Omdat de jeugdraadsleden zelf jongeren zijn, kunnen ze vanuit hun omgeving signalen oppikken en doorgeven aan het gemeentebestuur.

Onder andere via deze adviezen van de jeugdraad kan het gemeentebestuur het beleid afstemmen op de noden van de kinderen en jongeren van Kortemark.

Naast deze adviserende functie, neemt de jeugdraad ook een organiserende functie op. Zo worden er activiteiten georganiseerd (i.s.m. de jeugddienst) zoals: Dag en Nacht van de jeugdbeweging, Weg en Were, speeldorp, politiek debat … De jeugdraad staat open voor alle jongeren die mee het beleid willen bepalen of activiteiten organiseren. Voor meer info over de jeugdraad, kan je terecht bij de jeugddienst.

Voor wie?
  • Iedere jongere tussen 15 en 25 jaar, die in Kortemark woont of een duidelijke link met een jeugdverenging binnen de gemeente heeft.
  • Daarnaast heeft iedere jeugdvereniging (jeugdhuizen, jeugdbeweging, speelpleinwerking), hier zijn vaste vertegenwoordiging in.

 

De jeugdraad vergadert maandelijks en dit meestal op vrijdagavond om 19.30 uur. De data en de locatie(s) worden aan de start van het werkjaar samen bepaald.

Data  jeugdraden:

De jeugdraad vergadert maandelijks en dit meestal op vrijdagavond om 20 uur. De data en de locatie(s) worden aan de start van het werkjaar samen bepaald.

  • 11 oktober: 20u  jeugdraad in de kunstacademie (Torhoutstraat 36 - Kortemark)
  • 29 november: 20u jeugdraad in de kunstacademie
  • 20 december 20u jeugdraad in de kunstacademie
  • 24 januari 20u jeugdraad in de kunstacademie
  • 27-29 maart jeugdraadweekend
  • 16 mei speeldorp (Werken)

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 - 12 u.