Gemeente Kortemark

Samenstelling en werking Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk erkend adviesorgaan. Omdat de jeugdraadsleden zelf jongeren zijn, kunnen ze vanuit hun omgeving signalen oppikken en doorgeven aan het gemeentebestuur.

Onder andere via deze adviezen van de jeugdraad kan het gemeentebestuur het beleid afstemmen op de noden van de kinderen en jongeren van Kortemark.

Naast deze adviserende functie, neemt de jeugdraad ook een organiserende functie op. Zo worden er activiteiten georganiseerd (i.s.m. de jeugddienst) zoals: Dag en Nacht van de jeugdbeweging, Weg en Were, speeldorp, politiek debat … De jeugdraad staat open voor alle jongeren die mee het beleid willen bepalen of activiteiten organiseren. Voor meer info over de jeugdraad, kan je terecht bij de jeugddienst.

Voor wie?
  • Iedere jongere tussen 15 en 25 jaar, die in Kortemark woont of een duidelijke link met een jeugdverenging binnen de gemeente heeft.
  • Daarnaast heeft iedere jeugdvereniging (jeugdhuizen, jeugdbeweging, speelpleinwerking), hier zijn vaste vertegenwoordiging in.

 

De jeugdraad vergadert maandelijks en dit meestal op vrijdagavond om 19.30 uur. De data en de locatie(s) worden aan de start van het werkjaar samen bepaald.

Data  jeugdraden:
  • vrijdag 20 september 2019 om 19u30 in de Beuk (Torhoutstraat 9)
  • vrijdag 11 oktober 2019 om 19u30 in de kunstenacademie (Torhoutstraat 36) - ingang naast JH De Fauteuil

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

iedere dag van 9 - 12 u.