Gemeente Kortemark

Aanvraag reservatie pastorie(tuin)

Vanwege de toenemende vraag om de Pastorietuin te gebruiken voor evenementen, liet de dienst Vrije Tijd hierrond een afsprakenkader opstellen.

Afsprakenkader is geen reglement

Dit afsprakenkader dient enkel als richtlijn om de beslissingen van het schepencollege te stroomlijnen en dient niet als reglement te worden opgevat. Alle aanvragen tot het gebruik van de Pastorie moeten sowieso altijd eerst door het schepencollege goedgekeurd worden.

In bijlage is het afsprakenkader terug te vinden, net als de modelbrief voor de omwonenden en het inplantingsplan van de Oude Pastorie.

Aanvraag indienen

Wil je zelf een aanvraag indienen voor de organisatie van een evenement in de Pastorietuin, dan kan dat via dit formulier in ons e-loket.

Praktisch

Vrijetijdsloket

Torhoutstraat 9
8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08