Gemeente Kortemark

Subsidie kadervorming Gemeente Kortemark

Art. 1:

 • Voor het subsidiereglement kadervorming voorziet de gemeente Kortemark een budget van € 1500
 • Het subsidiebedrag bedraagt 50 % van het cursusgeld met een maximumbedrag van 80,00 euro per persoon per jaar
 • Is er een tekort op deze post, dan worden alle, in aanmerking komende aanvragen procentueel uitbetaald.
 • Overschotten op deze subsidiepot worden in de maand oktober als directe subsidie forfaitair verdeeld onder de jeugdverenigingen die erkend worden via het algemeen subsidiereglement jeugdwerk.

Art. 2:

 • Deze subsidie is bedoeld voor alle inwoners van Kortemark jonger dan 30 jaar.
  Ook niet inwoners komen in aanmerking als ze actief zijn binnen een Kortemarkse jeugdvereniging of de Kortemarkse speelpleinwerking
 • (Kortemarkse) jongeren die een vergelijkbare subsidie ontvangen vanuit een andere gemeente komen niet in aanmerking voor deze subsidie
 • Vormingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de vormingen die leiden tot een attest van Animator, Hoofdanimator of Instructeur in het jeugdwerk.

Art. 3:

 • Om deze subsidie te ontvangen dient het aanvraagformulier ingevuld te worden aangevuld met een attest van de inrichter van de cursus en ingediend te worden bij de dienst vrije tijd (jeugddienst)
 • - Indienen van de bewijsstukken kan gedurende 2 periodes: 1 oktober – 30 april en 1 mei – 30 september. De uitbetalingen van deze subsidie gebeuren 2 maal per jaar, na afloop van de indienperiodes.

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaalde premie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte of fraude.

 

Naam, voornaam en geboortedatum deelnemer cursus

 

 

Adres

 

 

Cursusorganisatie & periode van de cursus

 

 

Inschrijvingsgeld cursus

 

 

Rekeningnummer waarop de subsidie mag overgeschreven worden

 

 

 

Datum: ……………………………………                                               Handtekening:......................

 

 

 (Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 september 2019)

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 - 12 u.