Gemeente Kortemark

Nieuw KB rond organisatie wielerwedstrijden

Reglementering wielerwedstrijd

Organisatoren van wielerwedstrijden moeten hun aanvraag voortaan vroeger indienen. Dat staat in het Koninklijk Besluit van 28 juni.

Het Koninklijk Besluit tot 'reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden' slaat op wielerwedstrijden in al zijn vormen, dus niet alleen op wielerwedstrijden op de weg maar ook op cyclocrossenmountainbikewedstrijden en zelfs duatlons en triatlons.

Wil je een dergelijke wedstrijd organiseren, dan moet je de toelating daarvoor minstens veertien weken op voorhand aanvragen bij iedere bevoegde burgemeester, bij voorkeur digitaal. Bij wedstrijden in lijn moet deze aanvraag sowieso digitaal worden ingediend. De termijn van veertien weken is niét van toepassing wanneer, als gevolg van een weigering van een doortocht van een wedstrijd, een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Het aanvraagformulier voor een wedstrijd op Kortemarks grondgebied vind je hier.

Het aanvraagformulier voor een wedstrijd in lijn die op Kortemarks grondgebied passeert vind je dan weer hier.

Na je aanvraag is het aan de burgemeester om, minstens twaalf weken voor je evenement, toelating te vragen aan de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen. Het antwoord van de wegbeheerder komt ten laatste acht weken voor je evenement. Ook ten laatste acht weken op voorhand dien je je verzekeringsbewijs geregeld te hebben. Tenminste zes weken voor je activiteit krijg je het definitief akkoord van de burgemeester (eventueel onder voorwaarden) en zeker vier weken voor je evenement wordt er in een coördinatievergadering samengekomen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van de bepalingen in verband met de alle-terreinwedstrijden, die in werking treden op 1 september 2019.

Praktisch

Mobiliteit

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 56 81 21
Fax 051 57 51 26

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.