Gemeente Kortemark

Reglement zorgparkeren

Zorgparkeren

Zorgverstrekkers hebben bij huisbezoeken vaak moeite om snel een parkeerplaats in de buurt te vinden. Zo gaat er kostbare tijd verloren die voor verzorging van een patiënt gebruikt had kunnen worden. Kortemark introduceerde daarom het systeem van het zorgparkeren.

Bij zorgparkeren geven bewoners zorgverstrekkers de toestemming om de beschikbare parkeerruimte voor hun garage of oprit te gebruiken wanneer die in de buurt een patiënt moeten gaan verzorgen. Ze duiden deze parkeerplaats aan met een sticker of bij de garage of oprit. Enkel een zorgverlener met een geldige zorgparkeerkaart - met daarop ook diens gsm-nummer - kan op deze plaats parkeren. Wil de bewoner de zorgverstrekker laten weten dat de wagen verplaatst zal moeten worden, dan kan deze via gsm gecontacteerd worden.

Op zorgparkeerplaatsen in een blauwe zone moet de zorgverlener, die beschikt over een geldige zorgparkeerkaart, geen parkeerschijf leggen.

De zorgparkeerstickers en de zorgparkeerkaarten liggen gratis ter beschikking in het Sociaal Huis van Kortemark in de Hospitaalstraat 29. Meer informatie hierover krijg je ook telefonisch op 051 57 55 75 of via mail op sociaalhuis@kortemark.be.

Reglement zorgparkeren

Doel: de gemeente Kortemark wil zorgverstrekkers door de invoering van een reglement rond zorgparkeren bijkomende parkeergelegenheden bieden in het kader van de zorgverstrekking aan inwoners van de gemeente. Bij zorgparkeren biedt de bewoner vrijwillig de beschikbare parkeerruimte vóór de garage of oprit aan, waardoor zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart deze parkeerplaats kunnen gebruiken voor de uitvoering van de zorg, zonder dat deze op dezelfde locatie moet plaatsvinden.

 Artikel 1: Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 • Zorgparkeerplaats: een parkeerplaats vóór een garagepoort of oprit, al dan niet op de openbare weg, gelegen op het grondgebied Kortemark, die door de eigenaar of huurder beschikbaar wordt gesteld in het kader van zorgverstrekking door professionele zorgverstrekkers.  Deze zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de woning met de zorgparkeerplaats.
 • Aanbieder:  de eigenaar of huurder van een oprit of garage op het grondgebied van de gemeente Kortemark, die de parkeerruimte vóór de garage of oprit ter beschikking stelt van zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart.
 • Gebruiker: door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverstrekker, die beschikt over een zorgparkeerkaart uitgereikt door Sociaal Huis.
 • Zorgparkeerkaart: een parkeerkaart, duidelijk zichtbaar aangebracht in het voertuig dat op de zorgparkeerplaats staat, met daarop het mobiele nummer van de zorgverstrekker.  Deze zorgparkeerkaart wordt uitgereikt door het Sociaal Huis van Kortemark.
 • Zorgparkeersticker: Sticker, uitgereikt door het Sociaal Huis, waarmee de eigenaar of huurder aan de zorgverstrekker met een zorgparkeerkaart aangeeft dat hij de plaats vóór de garage of inrit ter beschikking stelt voor zorgparkeren. Deze sticker is zichtbaar bevestigd ter hoogte van de zorgparkeerplaats.

 Artikel 2: Doelgroep en toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een zorgparkeerplaats.  De zorgparkeerkaart is enkel geldig voor een deelnemende zorgparkeerplaats, kenbaar gemaakt door een zorgparkeersticker.

 Voor de gebruiker geldt dat hij door het louter voorleggen van de zorgparkeerkaart in het voertuig, zonder enig voorbehoud de bepalingen van het gebuikersreglement aanvaardt.

 Artikel 3: Regels voor de aanbieders

 • De aanbieder verbindt zich ertoe de vrije zorgparkeerplaats ter beschikking te stellen aan zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart, dit zonder enige discriminatie of voorkeur van zorgverstrekker.
 • De terbeschikkingstelling van de zorgparkeerplaats is kosteloos.
 • De aanbieder is ten alle tijde verplicht de zorgparkeersticker zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de zorgparkeerplaats.  Deze sticker kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis, waarbij de identiteit van de aanvrager en de ligging van de zorgparkeerplaats wordt vermeld.
 • Potentiële parkeerruimte voor gemeenschappelijke garages of opritten (bv. van een appartement) kunnen niet opgenomen worden als een zorgparkeerplaats.
 • Indien men de zorgparkeerplaats niet meer ter beschikking wenst te stellen, dient de aanbieder de sticker te verwijderen en melding hiervan te maken aan het Sociaal Huis. 

  

Artikel 4: Regels voor de gebruiker

 

 •  De gebruiker is ten allen tijde verplicht:De zorgparkeerkaart met daarop het mobiel telefoonnummer, waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de zorgparkeerplaats bereikbaar is, duidelijk leesbaar in het voertuig te leggen.  Indien het telefoonnummer gewijzigd is, dient een nieuwe zorgparkeerkaart te worden aangevraagd bij het Sociaal Huis.  De oude zorgparkeerkaart moet ingeleverd worden bij het Sociaal Huis.
 • De gebruiker moet het voertuig, op vraag van de aanbieder, zo snel mogelijk verplaatsen.

 Het is voor de gebruiker verboden om:

 • Misbruik te maken van de zorgparkeerkaart door deze te gebruiken indien men geen zorg verleent.
 • De zorgparkeerplaats te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de zorgparkeerplaatskaart staat.
 • Een vergoeding te betalen aan de aanbieder om de zorgparkeerplaats voor te behouden.
 • De zorgparkeerplaats door te geven aan derden.

 De gebruiker kan ten allen tijde de zorgparkeerplaatskaart terug overmaken aan het sociaal huis, waardoor de mogelijkheid tot zorgparkeren wordt beëindigd.

 

 • De gebruiker hoeft bij het gebruik van een zorgparkeerplaats geen parkeerschijf of bewonerskaart te leggen in een straat die deel uitmaakt van de blauwe zone, dit op voorwaarde dat de gebruiker beschikt over een geldige zorgparkeerplaatskaart.  Deze kaart verleent binnen de blauwe zone geen recht tot onbeperkt parkeren op niet-zorgparkeerplaatsen.

  

Artikel 5: Overige bepalingen

 • De gemeente Kortemark is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade als gevolg van het zorgparkeren.
 • De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de zorgparkeerplaats en kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.