Gemeente Kortemark

Asbest

Decennialang werd asbest gebruikt in talloze bouw- en materiaaltoepassingen. Het betreft meer dan 3500 verschillende toepassingen waarvan de productie pas in 1998 en 2001 werd verboden.

Doordat asbestvezels zo klein zijn, kunnen ze tot heel diep de longen binnendringen, waar ze aanleiding kunnen geven tot verschillende ziektes.

Asbesthoudende materialen kunnen onderverdeeld worden in 2-categorien:

  • Hechtgebonden asbest: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten, … Uit deze materialen komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij men er onzorgvuldig mee omspringt (breken, slijpen, boren, …)
  • Niet-hechtgebonden asbest: alle andere asbesthoudende materialen. Deze asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, want ze bevatten veel asbestvezels die bovendien makkelijk vrijkomen, zelfs passief door louter trillingen of luchtstromen.

Recente inzichten en studies tonen aan dat louter de aanwezigheid van niet-hechtgebonden maar ook hechtgebonden asbesttoepassingen een risico kan vormen in gebouwen of voor het leefmilieu. De belangrijkste reden hiervoor is dat door veroudering en verwering de toestand van de bindmiddelen steeds slechter wordt. Hierdoor komen asbestcementvezels bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen. In het bijzonder asbestcement dak- en gevelbekleding zoals leien en golfplaten zijn onderhevig aan deze problematiek.

Met hechtgebonden asbest kan je naar het recyclagepark. Asbest hoort bij de oranje fractie.

 

Gezien het risico dat asbest met zich meebrengt als afvalstof moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden bij transport naar het recyclagepark.

  • Verwittig voordien het recyclagepark (zo worden onnodige transporten vermeden). Het is telefonisch te bereiken op 051 31 89 13.
  • Behandel je asbest voorzichtig. (breuk brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee).
  • Gebruik een stofmasker beschermingsklasse FFP3 en wegwerpoverall
  • Spuit je asbest nat voor het transport.
  • Verpak je asbest voor het transport zodat het transport afgedekt gebeurt.
  • Leg het materiaal voorzichtjes in de asbestcontainer. Zorg dat je met voldoende personen bent (met beschermingsmateriaal) om alles over te laden, zodat breuk of beschadiging vermeden wordt.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.