Gemeente Kortemark

Ondernemerscentra West-Vlaanderen

VZW Ondernemerscentra West-Vlaanderen wil door aanwezigheid in de Vlaamse centrumsteden bijdragen tot een positief en stimulerend klimaat om in te ondernemen.

Missie

Als partner van de POM West-Vlaanderen, heeft de vzw tot doel mee het provinciaal economisch beleid in de praktijk om te zetten. Eén van de pijlers van dit beleid is het ondersteunen van potentiële of startende ondernemers, en het begeleiden van gevestigde zelfstandige ondernemers en vrij beroepen. We doen dit door heel directe vorming en coaching, het organiseren van netwerkactiviteiten, en het aanbieden van huisvesting. Als partner van de provinciale overheid staan we uiteraard open voor samenwerking met alle andere publieke en privé-organisaties die hetzelfde doel nastreven, en het lokale ondernemerschap versterken. Om het ondernemersklimaat op lange termijn te stimuleren slaan we ook de brug met onderwijs- en vormingsinstellingen, lokale besturen en patronale organisaties.  

Klik hier voor meer info!

Praktisch

Omgevingsloket

Ondernemen

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 38
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 8.30 - 12 u.