Gemeente Kortemark

Praktische info

Kinderopvanglocaties en verantwoordelijke

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator, Nele Denolf, die de activiteiten coördineert, leiding heeft over het personeel en contacten onderhoudt met de ouders, het ruime publiek en externe instanties.

Er is dagelijkse bereikbaarheid van 9 tot 16 u. via:

Bureau:                               Hospitaalstraat 31

                                          8610 Kortemark

Telefoon:                             051 57 55 74

Email:                                  kinderopvang@kortemark.be

                                           nele.denolf@kortemark.be

De coördinator wordt dagelijks bijgestaan door een administratieve kracht. Deze kan je ook via bovenstaande coördinaten contacteren en staat onder andere in voor de inschrijvingen op woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen.

Wij beschikken over twee locaties, de contactgegevens van de IBO zijn:

BKO ZieZaZo

BKO OkieDokie

Stadenstraat 25a

8610 Zarren

0474 94 76 39

Erkende plaatsen: 50

Ichtegemstraat 15

8610 Kortemark

0474 94 29 21

Erkende plaatsen: 60

Openingsuren

BKO ZieZaZo

BKO OkieDokie

Voorschoolse opvang

6.30 – 8.15 u.

6.30 – 8 u.

Naschoolse opvang

16 – 18.30 u.

 (op vrijdag vanaf 15.15 u.)

16.10 – 18.30 u.

 (op vrijdag vanaf 15.15 u.)

Woensdagnamiddag

11.40 – 18.30 u.

 11.45 – 18.30 u.

Schoolvrije en vakantiedagen

6.30 – 18.30 u.

6.30 – 18.30 u.

Tarieven, sociaal tarief 2018
 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2018 is dit dus met het inkomen van 2017. Dat moet lager zijn dan 18.335,43 euro, verhoogd met 3.394,38 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen).

 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan 18.730,66 euro per jaar, verhoogd met 3.467,55 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 september 2017):
  • gepensioneerden;
  • mindervaliden;
  • weduwen/weduwnaars;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
  • militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  • eenoudergezinnen;
  • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht. 

Praktisch

Kinderopvang

Hospitaalstraat 29

8610 Kortemark

Tel. 051 57 55 74

Openingstijden

Iedere werkdag van 9 tot 12 u.

's Namiddags op afspraak.