Gemeente Kortemark

Reglement inname openbaar domein Krekemeersen Kortemark

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen erkende Kortemarkse verenigingen een aanvraag indienen tot het gebruik van een deel van het gemeentelijk openbaar domein “De Krekemeersen” bij het college van burgemeester en schepenen per brief (gemeentebestuur Kortemark, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark) of mail naar eva.vanhuyse@kortemark.be .

Bijgaand plan specifieert de zones waarvoor de inname kan worden aangevraagd. Het betreft zone A en zone B. Men kan ervoor opteren om het gebruik van één of twee zones aan te vragen.

De inname van het openbaar domein zal enkel worden toegestaan vanaf vrijdagavond en met zondagavond en op feestdagen. Voor wat betreft de opbouw en afbraak wordt maximum de dag voor en de dag na het evenement toegestaan. De activiteit dient met andere woorden beperkt in tijd te zijn.

Het college van burgemeester en schepenen beslist steeds of de aanvraag al dan niet kan worden goedgekeurd en houdt hierbij met volgende zaken rekening:

               -    De aard van de activiteit moet verenigbaar zijn met de bestemming van het domein en de omgeving.

               -    Men houdt rekening met de reeds toegestane activiteiten zodat er geen overbezetting van het domein tot stand komt.

               -    Het advies van de ambtenaar noodplanning (met eventuele evenementenfiche).

De belasting bedraagt voor evenementen/manifestaties met verkoop van drank-  of etenswaren of evenementen/manifestaties waarbij ingangsgelden/standgelden betaald worden:

  •  Zone A: 75 euro per dag
  •  Zone B: 75 euro per dag
  •  Zone A + Zone B: 150 euro per dag

De belasting is eveneens verschuldigd voor de dagen van de opbouw en afbraak van het evenement. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

Volgende evenementen worden vrijgesteld van de belasting:

  •     De eigen georganiseerde evenementen van de gemeente Kortemark.
  •     De publieke evenementen in co-organisatie van de gemeente Kortemark.
  •     Evenementen georganiseerd door de Belgische staat, de Vlaamse gemeenschap/Vlaamse gewest, de provincie West-Vlaanderen.
  •     Evenementen waarbij geen drank- of etenswaren verkocht worden en geen  ingangsgelden/standgelden betaald worden.

Info: Dienst Vrije Tijd, Eva Vanhuyse, eva.vanhuyse@kortemark.be of 051 566108

Praktisch

Cultuur

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere dag van 9 tot 12 u.