Gemeente Kortemark

Concessie uitbating pop-up zomerbar op het domein De Krekemeersen in Kortemark

wachtbekken

Het gemeentebestuur heeft beslist de uitbating van een pop-up zomerbar in De Krekemeersen, in concessie te brengen.

Het gaat om een pop-up zomerbar, in een deel van de Krekemeersen, van 13 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 en van 12 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. De concessie heeft dus een totale looptijd van 2 jaar.

De vergoeding voor het gebruik van het domein bedraagt 4000 euro per jaar (in totaal voor deze opdracht dus 8000 euro). Daarnaast wordt een waarborg gevraagd van 5000 euro voor eventuele schade aan het domein.

Bij de beoordeling van de kandidaturen wordt rekening gehouden met het conceptvoorstel, relevante ervaring en lokale verankering.

Alle geïnteresseerden konden hun kandidatuur indienen tot 21 februari 2018 onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis. De concessie werd toegewezen aan het concept "Bar La Gare".

Praktisch

Cultuur

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere dag van 9 tot 12 u.