Gemeente Kortemark

Adreswijziging

Verhuizen naar Kortemark

U meldt uw adreswijziging eerst bij onze dienst bevolking.
Dan onderzoekt de wijkwerking van de politie of u inderdaad op het nieuwe adres woont.

Met het aanmeldingskaartje en de stukken die daarin gevraagd worden, komt u naar de dienst bevolking. Die past uw identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van uw voertuig aan.

Verhuizen binnen Kortemark

U meldt uw adreswijziging eerst bij onze dienst bevolking.
Dan onderzoekt de wijkwerking van de politie of u inderdaad op het nieuwe adres woont.

Met het aanmeldingskaartje en de stukken die daarin gevraagd worden, komt u naar de dienst bevolking. Die past uw identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van uw voertuig aan.

Verhuizen naar een andere gemeente

U geeft uw adreswijziging aan bij de bevolkingsdienst van uw nieuwe gemeente.
Uw nieuwe gemeente onderzoekt uw aanvraag. 

Verhuizen naar het buitenland

U komt langs bij de dienst bevolking van Kortemark , zo kort mogelijk voor uw definitief vertrek naar het buitenland.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Er wordt u een model 8 overhandigd, dat u afgeeft op het belgische consulaat van uw nieuwe verblijfplaats.

Tijdelijk afwezig

Bent u gedurende een langere tijd afwezig, breng dan de dienst bevolking hiervan op de hoogte. In sommige gevallen kan u een inschrijving overwegen op een referentieadres (dat is een soort postadres).

Als u van adres verandert, vergeet dan niet een aantal instellingen daarvan te verwittigen. De voornaamste zijn de diensten voor kinderbijslag, mutualiteit, pensioen, gas, water en elektriciteit, radio- en televisiedistributie, uw werkgever, postkantoor, verzekeringsmaatschappij,... .

Praktisch

Bevolking

De Roende

Hospitaalstraat 31
8610 Kortemark

Email identiteitskaarten: eid@kortemark.be

Tel. 051 57 51 33 - 051 57 51 15

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere dag van 9 – 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9  – 11.30 u.