Gemeente Kortemark

Droogte 15/3-15/9/2020 erkend als ramp

Vlaanderen heeft de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020 als ramp erkend en de geografische uitgestrektheid ervan afgebakend. Ook Kortemark ligt in dat afgebakende gebied.

Dat betekent dat voor schade, die in onze gemeente werd geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe aanvragen?

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021. Meer details vind je hier.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Het kan echter ook via het indienen van een schriftelijk formulier, dat je kan downloaden via deze website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Meer info?

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

op 13 juli
Nieuwsoverzicht