Gemeente Kortemark

Belangrijk bericht voor nabestaanden overledenen begraafplaats Zarren

Onze gemeente levert heel wat inspanningen om de begraafplaatsen ecologisch te beheren. Hierbij is er geen plaats meer voor onkruidverdelgers.  Om een ecologisch en economisch verantwoord beheer mogelijk te maken, zullen op de begraafplaats van Zarren gefaseerd meer gras en andere onderhoudsvriendelijke groene delen aangelegd worden.  Dat betekent dat de klassieke grijze betonpaden geleidelijk zullen verdwijnen en plaatsmaken voor graspaden, die als het ware een groen deken vormen rond de graven.

Aanplantingen of constructies verwijderen

In navolging van de heraanleg van blok B in 2019 zullen nu ook de betonpaden van blok A en C vanaf halfweg juni omgevormd worden tot graspaden. Zie het kaartje in bijlage om te weten om welke blokken dit in de praktijk gaat.

Om uniforme, veilige en onderhoudsvriendelijke graspaden te kunnen aanleggen, worden de betrokken nabestaanden gevraagd om tegen ten laatste 15 juni 2021 alle overige aanplantingen of constructies rond deze graven te verwijderen.  Niet verwijderde aanplantingen of constructies zullen na 15 juni verwijderd worden.

Meer info?

Voor verdere vragen of inlichtingen kan men contact opnemen met de dienst Burgerzaken op 051 57 51 31 of via mail naar burgerzaken@kortemark.be.

op 07 mei
Nieuwsoverzicht
Kerkhof Zarren