Gemeente Kortemark

Ook dit jaar geen zitdagen voor invullen belastingaangifte

Ook dit voorjaar zullen er geen zitdagen zijn voor wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte. In ‘normale tijden’ komen medewerkers van de FOD Financiën daarvoor een aantal keren naar Kortemark. De huidige coronamaatregelen laten dit echter nog niet toe.

Ondersteuning via de telefoon

Vorig jaar moesten de drie voorziene zitdagen in onze gemeente worden geannuleerd door de coronacrisis. Wie daar nood aan had, werd toen via de telefoon verder geholpen. Ook dit jaar wordt de hulp bij de aangifte telefonisch én op afspraak georganiseerd.

Wie vorig jaar al op die manier werd geholpen, mag in april een telefoontje verwachten van een medewerker van de FOD Financiën. Er wordt op dat moment enkel een afspraak vastgelegd voor het invullen van de aangifte. De afspraken zelf zullen telefonisch doorgaan in de maanden mei en juni.

Vanaf 5 mei kunnen personen, die FOD Financiën in april telefonisch niet kon bereiken of die een aangifte hebben ontvangen waarop het telefoonnummer voor de afspraken op de bruine omslag vermeld staat, zelf contact nemen met deze dienst om een afspraak te boeken en telefonische hulp te krijgen.

Fysieke afspraak

Enkel mensen uit een kwetsbare doelgroep, die moeilijkheden ondervinden met de hulp per telefoon (bijvoorbeeld taal-, gehoor- of communicatieproblemen) en een papieren aangifte hebben ontvangen (en dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte in een witte omslag), kunnen bij hoge uitzondering geholpen worden tijdens een fysieke afspraak in één van de kantoren van de FOD Financiën. In eerste instantie kijken medewerkers van het Sociaal Huis in Kortemark echter of zij deze hulp kunnen bieden.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Linsey De Poorter van het Sociaal Huis via linsey.depoorter@kortemark.be of telefonisch op 051 57 55 73.

op 31 maart
Nieuwsoverzicht
belastingen