Gemeente Kortemark

Stem op jouw favoriet voorstel voor het burgerbudget

Wat vooraf ging

Op 16 november 2020 werd het reglement rond het gemeentelijk burgerbudget goedgekeurd. Vanaf dat moment konden inwoners van Kortemark, maar ook vzw's of verenigingen of andere groeperingen, voorstellen indienen om kans te maken op een bedrag van maximaal 5.000 euro om dit projectvoorstel ook effectief uit te voeren.

Acht voorstellen

De oproep viel niet in dovemansoren, want in de daaropvolgende dagen en weken bereikten ons acht voorstellen. Soms summier beperkt tot een nog uit te werken idee, een andere keer al goed voor een lijvig dossier van meerdere pagina's. Het ging van het aanplanten van vele honderden bloemen langs een fietsroute, of het uitwerken van een website om zwerfvuil op te signaleren, over een evenement om nieuwkomers en autochtonen meer met elkaar in contact te laten komen, tot het inschakelen van buddy's bij 'digitale analfabeten' en andere. Sommige voorstellen zouden niet de hele gemeenschap dienen, maar enkel één vereniging en konden dus niet worden weerhouden.

Feedback

Elk voorstel werd grondig doorgenomen en de inzenders werden stuk voor stuk gecontacteerd met feedback. Daaruit bleek dat sommigen vooral een idee wilden indienen, maar om uiteenlopende redenen (nog) niet toe waren aan het zelf uitwerken van het project, wat nu eenmaal een belangrijke voorwaarde van dit initiatief is. Ook het feit dat het coronavirus nog altijd door ons land waart, speelde soms mee om het voorstel alsnog weer in te trekken. We hopen dat deze mensen, en ook anderen, dit jaar geïnspireerd worden door de voorstellen die wel doorstoten naar het wedstrijdgedeelte, en dat ze volgend jaar (opnieuw) hun kans wagen.

De kandidaten

Uiteindelijk werden voor 2021 zo maar twee geschikte projectvoorstellen weerhouden.

Green Forward vzw ziet wel toekomst in een Irie Vibes-festival dat van begin tot einde gratis toegankelijk is voor alle inwoners van Kortemark, daar waar het met 'Kortemark Congé' nu nog tot één avond beperkt blijft. Ze willen hun festival dan ook inclusiever dan ooit maken, met aandacht voor kansarmen, nieuwkomers, rolstoelgebruikers enzovoort. Daarvoor zouden ze gaan samenwerken met verschillende verenigingen. Meer details over hun projectvoorstel kan je vinden in het stemformulier van Google Forms zelf.

En Sofie Segaert uit Kortemark wil graag een speelpleintje laten aanleggen in de wijk achter de brandweerkazerne, aangezien daar veel jonge gezinnen wonen. Uiteraard kunnen ook kinderen van elders uit de gemeente er komen spelen. Er zijn verschillende grasveldjes die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Hoe stemmen?

  • Breng digitaal je stem uit via dit formulier. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met computers, is er een afgedrukte versie beschikbaar in de bibliotheek van Kortemark (maak een afspraak op 051 56 88 27) of in de toeristische infokiosk rechts van OC Hemelsdale langs de Vladslostraat in Werken.
  • Je moet 16 jaar zijn om te mogen stemmen, en in onze gemeente wonen.
  • Je kunt ervoor kiezen om slechts één van de voorstellen jouw stem te geven (2 punten), of beide voorstellen (2 punten voor je voorkeur en 1 punt voor je tweede keuze)
  • Leden van de verschillende adviesraden zullen via die weg hun stem kunnen uitbrengen (35 procent van de stemmen). Aangezien iedereen maar één stem mag uitbrengen, moeten zij dit dus via de adviesraad doen waarvan zij lid zijn. Ze krijgen hierover nog bericht. Ook het schepencollege heeft een aandeel in de stemmen, van 30 procent.
  • De stemperiode loopt van 1 tot en met 26 februari 2021.

Nog vragen, iemand?

Zit je nog met vragen of is er iets niet duidelijk, stuur dan gerust een mailtje naar communicatie@kortemark.be. We helpen je dan zo snel mogelijk verder.

op 29 januari
Nieuwsoverzicht
burgerbudget