Gemeente Kortemark

Gezocht: concessionaris voor cafetaria sporthal Kortemark

Het gemeentebestuur van Kortemark stelt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal van Kortemark (Ichtegemstraat 2b) open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 9 jaar, met ingang van 1 januari 2022.

De kandidaturen moeten ingediend zijn per post ten laatste op vrijdag 1 oktober om 12 uur (datum van poststempel geldt als bewijs). Dien je inschrijving in in een dubbele omslag.  Zowel de binnenste als de buitenste omslag moeten de vermelding “OFFERTE CONCESSIE CAFETARIA SPORTHAL TE KORTEMARK” dragen.

De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan:

Het college van burgemeester en schepenen van Gemeente Kortemark, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark.

Voor alle bijkomende inlichtingen, maar ook voor een afspraak voor een eventueel plaatsbezoek, kan contact genomen worden met de Dienst Vrije Tijd, Torhoutstraat 9, telefonisch op 051 56 61 08 of via sport@kortemark.be.  

In bijlage zijn de concessievoorwaarden terug te vinden.

op 19 april
Nieuwsoverzicht