Gemeente Kortemark

VACATURE Maatschappelijk werker/Opbouwwerker

De Gemeente Kortemark is op zoek naar een maatschappelijk werker/opbouwwerker.

Ben jij op zoek naar een job met grote maatschappelijke waarde? Leg je vlot en op een spontane wijze contact met mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden? Ben je een pro in het opbouwen van netwerken en kom je hiervoor graag “uit je kot”? Dan is de job van opbouwwerker misschien wel iets voor jou! 

Functiebeschrijving

Als opbouwwerker versterk je in het bijzonder de maatschappelijke integratie van diverse kwetsbare doelgroepen (senioren, kansarmen, personen met een beperking,…) én de sociale cohesie in de gemeente in het algemeen.  Je doet dit door de kwetsbare doelgroepen actief op te zoeken, te coachen en door verbinding te maken tussen de gezinnen en de welzijnspartners. Dit alles met het oog op een continue verbetering van het dienst- en hulpverleningsaanbod t.a.v. deze doelgroepen.

Je zoekt op een laagdrempelige en actieve manier kwetsbare doelgroepen op:

  • Je bouwt actief contacten uit met de doelgroepen: via huisbezoeken, aan schoolpoorten of andere ontmoetingsplaatsen.
  • Je bouwt een vertrouwensband uit met de doelgroepen, stimuleert maximale participatie en versterkt hun zelfredzaamheid.
  • Je zet t.a.v. de doelgroepen actief in op rechtenverkenning.
  • Je detecteert ondersteuningsnoden of hulpvragen en helpt oplossingen aanreiken.
  • Je beantwoordt en behandelt individuele vragen en klachten, verwijst correct door en vertaalt terugkerende knelpunten naar partnerorganisaties en overheden.
  • Je zet tijdelijke of langlopende projecten op met en voor de doelgroepen

Je creëert en optimaliseert verbinding tussen de sociale dienstverlening van het Sociaal huis, lokale onderwijsactoren en welzijnspartners, met oog op een continue verbetering van het dienst- en hulpverleningsaanbod:

  • Je maakt de rol en de meerwaarde van de opbouwwerker binnen de gemeente zicht- en voelbaar door middel van concrete acties en initiatieven.
  • Je neemt constructief deel aan interne en externe vergaderingen of werkgroepen.
  • Je volgt zowel het welzijnsbeleid van Kortemark als evoluties binnen het ruimere onderwijs- en welzijnslandschap actief op.
  • Je signaleert behoeften en knelpunten waarmee de doelgroepen worden geconfronteerd bij de eigen organisatie, beleidsinstanties en maatschappelijke actoren. Je denk daarbij ook zelf actief mee over structurele oplossingen

Je bouwt netwerken uit binnen buurten of wijken en coacht mensen die willen samenwerken aan aangename buurten en sociale cohesie.

Selectievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze job, beschik je over het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of een daarmee gelijkgesteld diploma) of van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde (of een daarmee gelijkgesteld diploma).

De kandidaten met een van de volgende oude diploma’s van vóór de invoering van de bamastructuur komen ook in aanmerking:

1°        het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

2°        het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;

3°        het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Je dient ook over minstens vier jaar werkervaring te beschikken en te slagen voor een selectieprocedure.

Ons aanbod

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur op niveau B1-B3, met een werfreserve van drie jaar. Je hebt recht op minstens 30 vakantiedagen, een uitgebreide hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques van 8 euro. Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding van 24 cent per kilometer.

Raadpleeg de functieomschrijving in bijlage om na te gaan of deze job misschien wel op jouw lijf geschreven is.

Solliciteren?

Wil je graag solliciteren voor deze vacante betrekking, stuur dan tegen ten laatste vrijdag 30 april 2021 je kandidatuur, vergezeld van je cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, niet ouder dan 3 maanden) naar het Vast Bureau, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark of mail naar personeel@kortemark.be.

op 23 maart
Nieuwsoverzicht