Gemeente Kortemark

Waterschade door hevige regenval van zondag 16 augustus?

Kortemark kreeg op zondag 16 augustus heel veel regen op korte tijd te verwerken. Dat heeft bij sommige inwoners helaas tot waterschade geleid. Was dat bij jou ook het geval, spreek dan in eerste instantie je verzekering aan.

Gemeentes kunnen echter ook een aanvraag indienen om deze regenval als ramp te laten erkennen, waardoor ook niet-verzekerbare schade via het Vlaams Rampenfonds vergoed kan worden. Daarvoor moet er echter een inschatting gemaakt worden van hoeveel inwoners er dergelijke niet-verzekerbare schade hebben geleden.

Is dit voor jou van toepassing, bezorg je zo volledig mogelijke dossier (omschrijving van de schade, geraamde kosten, foto’s van de schade) dan ten laatste tegen 30 september aan yves.cornette@kortemark.be.

De gemeente zal op basis van de schademeldingen, de omvang van de schade voor het grondgebied Kortemark aan het Rampenfonds doorgeven. Als de Vlaamse Regering beslist dat deze hevige regenval als ramp erkend wordt, zullen de inwoners hierover geïnformeerd worden zodat ze een schadedossier kunnen indienen bij het Vlaamse Rampenfonds.

op 24 augustus
Nieuwsoverzicht
riolering