Gemeente Kortemark

Zomeraanbod voor kinderen in Kortemark: van opvang tot kampjes

Waar kunnen mijn kinderen terecht tijdens de zomervakantie? Het is een vraag die veel werkende ouders zich momenteel stellen en waar de Gemeente Kortemark nu een uitgebreid antwoord klaar heeft. Dat steunt op drie pijlers: buitenschoolse kinderopvang, de gemeentelijke speelpleinwerking en een uitgebreid aanbod aan zomerkampen vanuit het verenigingsleven.

Opvang

De twee afdelingen van de BKO, OkieDokie in Kortemark en ZieZaZo in Zarren, zijn open voor de jongste kindjes (geboortejaar 2016 en 2017).

  • Dat is elke werkdag het geval van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus.
  • Inschrijven hiervoor kan van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni. Ouders die hun kind(eren) in het verleden al naar onze BKO stuurden, ontvangen een mail met een inschrijvingslink. Wie nog niet eerder een beroep deed op de ¬†buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente neemt best eerst contact op via kinderopvang@kortemark.be.

Speelpleinwerking voor 4- tot 12-jarigen

 • De speelpleinwerking gaat van start op woensdag 1 juli en is er elke werkdag tot en met vrijdag 28 augustus.
 • Om de contactbubbels te kunnen respecteren, vragen we om zo veel mogelijk vooraf in te schrijven. Op basis van de inschrijvingen richten we dan verschillende bubbels in op verschillende locaties in Kortemark: in OC De Kouter, in de gemeenteschool van Kortemark en in het jeugddorp.
 • Inschrijven hiervoor kan van 8 tot 12 juni via https://webshop.kortemark.be/ (en dan ‘kies activiteiten’)
 • De kleuters krijgen een aparte locatie en worden opgevangen in de gemeenteschool in de Torhoutstraat 38. Voor hen wordt hier ook voor- en na-opvang voorzien.
 • Omwille van de contactregels zal voor- en na opvang in de bubbels georganiseerd worden. De vooropvang gaat van start om 6.30 uur, om 9 uur starten de activiteiten. ’s Avonds eindigen we de activiteiten om 16 uur en is er nog opvang voorzien tot 18.30 uur. Tussen 9 en 16 uur kunnen kinderen niet gebracht of opgehaald worden. Er is dus geen opvang in de BKO voorzien en ook busvervoer zullen we niet organiseren.
 • Uitstappen en speciale activiteiten zullen we deze zomer noodgedwongen moeten schrappen.

Kampen

Goeie afspraken maken goeie vrienden

Dit alles kan alleen maar goed verlopen als we ons aan onderstaande spelregels houden.

 • Houd kinderen per week zo veel mogelijk binnen eenzelfde bubbel: op kamp, in de opvang, op het speelplein en bij sportactiviteiten, zowel overdag als ’s avonds.
 • Probeer zo veel mogelijk zelf in opvang te voorzien tijdens de week van 1, 2 en 3 juli om zo de schoolbubbel niet te doorbreken.
 • Wie ziek is, of ziek is geweest in de 5 dagen voor het kamp, kan niet deelnemen aan het kamp, ongeacht het over COVID-19 gaat of niet. Dit wegens besmettingsgevaar en een verzwakt immuunsysteem.
 • Houd bij het brengen en ophalen van je kinderen voldoende afstand. Voor de verschillende bubbels zullen er aparte in- en uitgangen zijn.
 • Ook wij proberen alle hygiëne maatregelen zo goed mogelijk toe te passen: de kinderen moeten de handen wassen voor en na elke activiteit, voor en na de maaltijd, maar ook bij thuiskomst, na het niezen en na elk toiletbezoek.
op 08 juni
Nieuwsoverzicht
kalender