Gemeente Kortemark

Captatieverbod vanaf 21 mei

Vanaf donderdag 21 mei geldt er opnieuw een captatieverbod op verschillende waterlopen in onze provincie. Ook onze Handzamevaart hoort daarbij. Meer daarover via dit artikel. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit de captatiepunten aan het wachtbekken en op de weg tussen Zarren en Werken.

Bezinkingsputten

Het Lokaal Bestuur treft voorbereidingen om landbouwers en loonwerkers uit eigen gemeente binnenkort opnieuw van de broodnodige watervoorraad te voorzien aan de bezinkingsputten achter het gemeentehuis. Bedoeling is tot een regeling te komen die voor zowel voor de landbouwers als voor de recreatieve wandelaars en fietsers langs het Krekedalpad de beste is.

Van zodra de knopen hieromtrent zijn doorgehakt, mag er water worden opgepompt. De geldende richtlijnen zullen dan ook ter plaatse en via onze website en sociale media worden meegedeeld.

op 20 mei
Nieuwsoverzicht
watercaptatie