Gemeente Kortemark

Aanpassingen aan drie kruispunten in centrum Kortemark

Trafiroad zal in de periode van 18 mei tot en met 22 juni werken uitvoeren in het centrum van Kortemark. Zowel het kruispunt van de 10de Linie Regimentstraat met de Stationsstraat en met de Nieuwstraat, als het kruispunt van de Stationsstraat met de Wilgenlaan, worden beter geaccentueerd voor een veiliger verkeerssituatie. In de Nieuwsstraat komt er ook een fietssuggestiestrook ter hoogte van het station en ter hoogte van het eerder genoemde kruispunt.

Tijdens de uitvoering van de markeringen is de rijweg niet toegankelijk voor rijdend verkeer. De onderaannemer stelt de rijbaan terug open wanneer de markeringen voldoende gedroogd zijn. Er geldt een parkeerverbod over het traject tijdens de werken.

De werken worden afgewisseld, zodat er telkens of doorgang is in de Stationsstraat of in de Nieuwstraat. De werken worden uitgevoerd in de toegestane periode maar zullen uiteraard niet de volledige periode in beslag nemen. De aannemer is sterk afhankelijk van het weer.

Er wordt in een omleiding voorzien op het moment van de werken.

op 07 mei
Nieuwsoverzicht
kruispunten