Gemeente Kortemark

Twee gratis mondmaskers voor elke inwoner

De Gemeente Kortemark heeft 27.000 mondmaskers aangekocht. Er zijn twee stuks per inwoner voorzien, die gratis zullen worden bedeeld. Het gaat om stoffen, herbruikbare exemplaren, met twee lagen, waarin dus ook een filter past.

Kortemark nam, in samenwerking met het stadsbestuur van Ieper, het initiatief om hierin ook de andere Westhoekgemeentes te betrekken. Intussen namen ook nog enkele andere gemeentebesturen van buiten de Westhoek contact op om zich bij deze groepsaankoop aan te sluiten, wat de aankoopprijs per masker ook verder drukte. Alles samen worden er zo bijna 262.000 mondmaskers aangekocht voor in totaal 17 gemeentes.

Tweelagig en in twee formaten

Kortemark bestelde maskers in twee formaten: enerzijds voor volwassenen, anderzijds voor kinderen tot 12 jaar. Het gaat om tweelagige maskers, waarbij tussen de twee lagen een filter komt te zitten. Aangezien de gevolgen van de coronacrisis nog wel eens lang zouden kunnen aanslepen, werd gekozen voor maskers die herbruikbaar en makkelijk wasbaar zijn.

“Het had geen zin om holderdebolder een bepaald type mondmaskers gaan aankopen, waarvan we niet zeker waren of het ook het juiste, aangewezen type zou zijn,” geeft burgemeester Karolien Damman mee. “Nu er concrete richtlijnen zijn over de voorwaarden waaraan deze mondmaskers voor de bevolking moeten voldoen, konden we met een gerust hart definitief onze voorziene bestelling plaatsen. Ze zijn conform de richtlijn van de FOD Volksgezondheid.”

Van zodra de bestelling in Kortemark is aangekomen, zullen de maskers zo snel mogelijk worden bedeeld. Er wordt per huisgezin ook telkens een duidelijke gebruiksaanwijzing bij meegegeven. “Het gebruik van de maskers is vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer en in scholen, zo gaf de Nationale Veiligheidsraad gisteren mee op de persconferentie”, aldus burgemeester Damman. “Elders is het niet verplicht, wel aanbevolen. Het blijft echter vooral belangrijk om de andere richtlijnen te blijven respecteren, rond social distancing, handhygiëne en dergelijke meer.”

Enkele cijfers op een rijtje

In de voorbije weken spendeerde Kortemark zo al meer dan 62.000 euro aan de aankoop van beschermingsmateriaal: zo’n 14.000 euro voor materiaal voor de lokale zorgverstrekkers, zo’n 2.420 euro voor mondmaskers van Think Pink voor het gemeentepersoneel, en nu dus ook iets meer dan 46.000 euro aan mondmaskers voor de bevolking. In deze onzekere coronatijden is elke euro daarin echter meer dan nuttig besteed en broodnodig.

Zo werden er de voorbije weken al 2.750 maskers verdeeld onder de medische beroepen. Op vrijdag 20 maart kreeg elke thuisverpleegster in Kortemark een pakket met 5 FFP2-maskers, 5 zelfgemaakte en 15 chirurgische maskers, en een korte handleiding. Bij deze beroepsgroep bleek de nood het hoogst. De gemeente riep ook onmiddellijk mensen op om zelf maskers te maken en te deponeren in de bus in het Sociaal Huis. Heel wat naaisters gingen aan de slag of doneerden stof en lintjes voor de naaisters.

Bij een tweede verdeling op woensdag 15 april kregen alle plaatselijke medische beroepen – zo’n 70 artsen, thuisverpleegsters, kinesisten, tandartsen en vroedvrouwen – een pakket, ook onder andere terug met FFP2-maskers. Uiteraard werd ook de triagepost in OC De Kouter voorzien van alle nodige beschermingsmiddelen.

Daarnaast werden er vanuit de federale overheid ook extra mondmaskers voorzien die we bedelen en al eerder bedeeld hebben onder het zorgpersoneel.

Er werd ervoor gekozen om met de weinige beschikbare middelen in het begin van de crisis eerst het medisch personeel te beschermen, zodat zij verder konden instaan voor het verzorgen van zieken.

Hoe gebruik je zo'n mondmasker?

In de twee documenten in bijlage vind je uitleg terug over het juiste gebruik van een mondmasker.

op 25 april
Nieuwsoverzicht