Gemeente Kortemark

Vacature: Deskundige ruimtelijke omgeving

De Gemeente Kortemark gaat over tot de aanwerving van een deskundige ruimtelijke omgeving. Het gaat om een voltijdse functie op niveau B1-B3, statutair, met een proefperiode van 10 maanden en een werfreserve van drie jaar.

Wil je mee bouwen aan de omgevingskwaliteit in Kortemark? De dienst Omgeving behartigt het gemeentelijk beleid rond ruimtelijke ordening, milieu en wonen. Wij zoeken een gemotiveerde collega om ons team te versterken.

De deskundige omgeving staat in voor twee hoofdtaken:

1)    Ruimtelijke planning:

Algemene ondersteuning van de stedenbouwkundig ambtenaar bij de totstandkoming en opvolging van planologische dossiers.  Dit omvat onder meer: offertes vragen, beheer van digitale informatie, wettelijke procedures toepassen, vergaderingen organiseren, adviezen opvragen en verwerken, openbare onderzoeken en bewonersvergaderingen organiseren, bezwaarschriften samenvatten…

2)    Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen:

Technische ondersteuning van de stedenbouwkundig ambtenaar bij de totstandkoming en opvolging van vergunningendossiers.  Dit omvat onder meer: vervollediging van dossiers, toepassen van wettelijke procedures, verwerking van adviezen, samenvatting van bezwaarschriften, uitvoeren van de watertoets, slooptoets en zoneringstoets…

Daarnaast is de deskundige omgeving ook het aanspreekpunt voor burgers, bedrijven, andere overheden en adviesinstanties m.b.t. lopende dossiers, en dit zowel voor vergunningendossiers als planologische dossiers.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze functie moet je houder zijn van een bachelordiploma en slagen voor een selectieprocedure. Daar bovenop moet je minstens 4 jaar relevante ervaring hebben.

Solliciteren

Stuur je kandidatuur vergezeld van een c.v., een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, niet ouder dan 3 maanden) naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark of mail naar personeel@kortemark.be en dit uiterlijk op 10 mei 2021.

Heb je nog bijkomende vragen over deze functie? Neem gerust contact op met de dienst Omgeving via omgevingsloket@kortemark.be of tel. 051 57 51 34.

op 26 april
Nieuwsoverzicht