Gemeente Kortemark

Kortemark zkt. jobstudenten voor de zomervakantie

Gemeente Kortemark gaat over tot de aanwerving van niet minder dan 14 jobstudenten voor de zomervakantie 2020. Het gaat om deze vacante functies:

4 jobstudenten bij de dienst groen en openbare netheid
 • Voltijds, op E-niveau
 • 11,45 euro/uur bruto geïndexeerd aanvangsloon
 • 2 jobstudenten voor juli, 2 jobstudenten voor augustus
2 jobstudenten bij de dienst vrije tijd
 • Voltijds, op E-niveau
 • 11,45 euro/uur bruto geïndexeerd aanvangsloon
 • Je moet minstens 18 jaar zijn op het moment van indiensttreding
 • gedane of lopende studies, gerelateerd aan cultuur en toerisme zijn een pluspunt; net als in de gemeente Kortemark wonen
 • 1 jobstudent in juli, 1 jobstudent in augustus
 • Meer info? Contacteer Eva Vanhuyse op 051 56 61 08 of eva.vanhuyse@kortemark.be
6 jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang
 • Voltijds, op E-niveau
 • 11,45 euro/uur bruto geïndexeerd aanvangsloon
 • Je moet minstens 18 jaar zijn op het moment van indiensttreding
 • Je beschikt over minstens één van deze diploma's:
  • tweede jaar van de derde graad in het technisch onderwijs van
   • sociale en technische wetenschappen
   • gezondheids- en welzijnswetenschappen
   • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • hoger beroepsonderwijs (gegradueerde in de verpleegkunde)
  • bachelor/hoger onderwijs van één cyclus, minstens 120 studiepunten in:
   • pedagogie van het Jonge Kind
   • kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs
   • gezinswetenschappen
   • maatschappelijke veiligheid
   • orthopedagogie
   • sociaal werk
   • sociale readaptatiewetenschappen
   • toegepaste psychologie
   • verpleegkunde
   • vroedkunde
   • ergotherapie
   • revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
   • audiologie
   • logopedie
  • beroepsonderwijs + 7e jaar kinderzorg
 • 3 jobstudenten in juli, 3 jobstudenten in augustus (flexibiliteit kan)
 • Meer info via 051 57 55 74 of kinderopvang@kortemark.be
1 jobstudent bij de dienst wonen en omgeving
 • Voltijds, op E-niveau
 • 11,45 euro/uur bruto geïndexeerd aanvangsloon
 • Kennis van het geografisch informatiesysteem (GIS) is een pluspunt, net als kaarten en plannen kunnen lezen
 • PC-kennis vereist
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Studies gerelateerd aan de dienst zijn een pluspunt
 • Meer info via 051 57 51 34 of omgevingsloket@kortemark.be
1 jobstudent redder
 • Voltijds, op E-niveau
 • 11,45 euro/uur bruto geïndexeerd aanvangsloon
 • Je beschikt over een diploma 'hoger redder' (of bij een diploma uit 2018 of vroeger: een recent bijscholingsattest)
 • Enkel voor de eerste twee weken van augustus
 • Meer info via 051 56 61 08 of sport@kortemark.be
Interesse?

Stuur je kandidatuur (met duidelijke vermelding van de gewenste periode en dienst), die vergezeld is van een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma (enkel voor de kinderopvang en redder) en een uittreksel uit het strafregister (model 2 voor de buitenschoolse kinderopvang en voor redder, de rest model 1, niet ouder dan 3 maanden) naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark of mail naar personeel@kortemark.be en dit uiterlijk op 29 februari
2019.

Een student kan in één kalenderjaar meer dan 475 uren studentenarbeid verrichten, maar zal vanaf het 476ste uur gewone socialezekerheidsbijdragen dienen te betalen. Enkel de eerste 475 uur kunnen met toepassing van de solidariteitsbijdragen gepresteerd worden.

Nog meer info nodig? Contacteer de personeelsdienst op 051 57 51 30 of via personeel@kortemark.be.

op 05 februari
Nieuwsoverzicht
jobstudenten