Gemeente Kortemark

Krekemeersen ook in 2020 en 2021 weer beschikbaar voor pop-up zomerbar

De gemeenteraad van Kortemark heeft in de raadszitting van maandag 21 oktober het lastenboek goedgekeurd rond de concessie voor de uitbating van een pop-up zomerbar op het domein Krekemeersen voor de zomers van 2020 en 2021.

Een concessie voor een zomerbar aanvragen kan telkens voor de periode van 15 juli tot en met 15 augustus. De vergoeding voor het gebruik van het domein blijft behouden op 4.000 euro per jaar.

Aan het bestaande lastenboek werd in beperkte mate gesleuteld. Zo zal het geluidsniveau van de achtergrondmuziek tijdens de openingstijden voortaan begrensd worden met een geluidsbegrenzer. De gegevens worden geregistreerd en moeten nog tot een maand na het evenement bewaard worden.

In het conceptvoorstel dat de organisatoren aan het gemeentebestuur moeten voorleggen, moeten ze voortaan ook meegeven hoe ze de geluidshinder en overlast voor de omgeving zullen aanpakken. Het is het schepencollege dat de kandidaturen zal beoordelen, rekening houdend met het conceptvoorstel, relevante ervaring en lokale verankering. Daarbij blijft het een pluspunt als je als organisatie affiniteit hebt met het culturele en verenigingsleven en de verankering met de lokale economie als meerwaarde ziet. De punten voor het conceptvoorstel tellen dubbel bij de beoordeling.

Ook andere evenementen toegelaten

Regelmatig krijgt Kortemark ook aanvragen binnen voor het organiseren van andere evenementen op het domein De Krekemeersen. Om de opvolging daarvan in de toekomst beter te kunnen stroomlijnen en met het oog op uniformiteit en transparantie, werd een gebruiksreglement opgesteld. Ook dat werd maandagavond door de gemeenteraad goedgekeurd. Het zal in voege zijn vanaf 1 januari 2020 en omvat twee zones op het domein, die zowel afzonderlijk als gezamenlijk aangevraagd kunnen worden.

Buiten de zomervakantie kan er per maand één evenement van maximaal drie dagen met openbaar karakter worden georganiseerd – gemeentelijke evenementen tellen hierin niet mee. Binnen de zomervakantie gaat het om drie evenementen van ten langste drie dagen met openbaar karakter, maar niet gelijktijdig met de zomerbar. Belangrijk is dat elke organisatie er bij een evenement ook voor zorgt dat het terrein netjes gehouden wordt.

Per dag – beginnend vanaf de eerste dag van de opbouw tot de laatste dag van de afbraak en opkuis – betaalt een erkende Kortemarkse vereniging 75 euro per zone, tenzij er geen drank of eten wordt verkocht en er geen toegangsgeld wordt gevraagd. Voor niet-erkende verenigingen of particulieren wordt dit bedrag verdubbeld.

op 22 oktober
Nieuwsoverzicht
Krekemeersen