Gemeente Kortemark

Infovergadering omgevingsvergunningsaanvraag Renewi

Het afvalverwerkend bedrijf Renewi, gevestigd in de Amersveldestraat 162A in Kortemark (Handzame) heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Die omvat het wijzigen en hernieuwen van voornamelijk steenpuin naar opslag en overslag en verwerking van niet-gevaarlijke gemengde bedrijfsafvalstoffen, inclusief het opnemen van een verwerkingsinstallatie voor verontreinigd hemelwater. Voorts vraagt men ook de voorwaarden te wijzigen, onder andere een aanpassing aan de lozingsnormen voor barium en het plaatsen van twee nieuwe duo-containers, de regularisatie van een aantal niet-vergunde constructies en het slopen van containers.

Op dinsdag 24 september wordt hierrond om 20 uur een informatievergadering georganiseerd in OC De Gildezaal, Schoolwegel 5 in Handzame. Iedereen is hierop welkom.

Het openbaar onderzoek voor dit dossier loopt nog tot 27 september 2019. Tot dan kan het dossier ingekeken worden en kunnen bezwaren/opmerkingen ingediend worden. Je kunt gegevens ook raadplegen op de website van de Vlaamse overheid: www.omgevingsloket.be.

Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunt u de gedetailleerde plannen en bepaalde stukken echter niet online raadplegen, maar het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, bij de dienst Wonen en Omgeving tot en met vrijdag 27 september 2019. Het loket is elke werkdag open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en op woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur.

op 12 september
Nieuwsoverzicht
renewi