Gemeente Kortemark

Organisatie voor het goeie doel? Gratis gebruik van uitleenmateriaal!

Wie met zijn vereniging iets organiseert voor het goede doel, kan gratis materiaal ontlenen bij de gemeente. Dat werd beslist in de gemeenteraad van Kortemark op maandag 9 september.

Sinds de laatste wijzigingen aan het reglement van de uitleendienst, konden Noord-Zuidverenigingen en sociale verenigingen die hun opbrengst schenken aan een goed doel niet langer gratis gebruik maken van de materialen van de uitleendienst. Gezien het belang van de inkomsten van dergelijke schenkingen voor goede doelen, besliste de gemeenteraad nu om het reglement opnieuw in die zin te wijzigen.

Door een opsplitsing in drie prijscategorieën is het voor dergelijke verenigingen opnieuw mogelijk om gratis materiaal te ontlenen van de gemeentelijke uitleendienst. Deze gunst geldt dus zowel voor Kortemarkse Noord-Zuidverenigingen als voor Kortemarkse sociale verenigingen. Verenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn en die de volledige netto opbrengst van hun activiteit schenken aan een initiatief voor een goed doel kunnen voor die specifieke activiteit onder diezelfde derde categorie vallen. Het bewijs van schenking moet aangetoond worden door de vereniging. Bij twijfel dient het schepencollege telkens te bepalen of het materiaal gratis kan gebruikt worden.

Aanvragen door particulieren voor gratis gebruik in het kader van een goed doel, worden per aanvraag beoordeeld door het schepencollege. Verenigingen en private gebruikers van buiten Kortemark kunnen geen gebruik maken van de Kortemarkse gemeentelijke uitleendienst.

op 11 september
Nieuwsoverzicht
uitleendienst