Gemeente Kortemark

Water oppompen mag nog tot en met vrijdag 6 september

Tijdens de extreem droge zomermaanden konden landbouwers uit onze gemeente terecht aan de bezinkput achter het gemeentehuis om daar water op te pompen. Aangezien het waterpeil in deze put zienderogen slinkt, zal deze mogelijkheid nog maar gelden tot en met aanstaande vrijdag 6 september. Daarna is het verboden om nog water op te pompen vanuit dit aftappunt.

Door het peil niet te laag te laten komen, blijft er nog een 'strategische reserve' in geval van een niet zo natte winter. Het is daarnaast ook de bekommernis van de gemeente dat de put nog verder leegpompen het voortbestaan van de aanwezige fauna en flora - vissen, eenden, watervogels, libellen - in gevaar zou brengen.

Aangepaste uren

Nu het schooljaar opnieuw is begonnen - en er dus ook kinderen langs het Krekedalfietspad kunnen rijden waarlangs het aftappunt bereikt moet worden - gelden ook andere uren waarop er water opgepompt kan worden. Dat kan elke werkdag van deze week telkens nog tussen 9 en 15 uur.

Grote hoeveelheid

De voorbije maanden zal daarmee naar schatting zo'n 23,5 miljoen liter water opgepompt zijn uit de bezinkput achter het gemeentehuis. Het waterpeil zakte daardoor zo'n 1,75 meter.

op 02 september
Nieuwsoverzicht