Gemeente Kortemark

Krekedalfietspad maandag terug toegankelijk

Het Krekedalpad - het nieuwe fietspad dat vanuit de tuin achter het gemeentehuis tot in de Krekebekestraat leidt - zal vanaf maandag 2 september, bij het begin van het nieuwe schooljaar, opnieuw toegankelijk zijn voor fietsers.

Momenteel geldt er uit voorzorg een fietsverbod, aangezien er landbouwvoertuigen af en aan kunnen rijden om water op te pompen uit het aftappunt langs dit fietspad. De plaatselijke landbouwers kunnen dit doen zo lang het watercaptatieverbod van kracht is.

Na evaluatie blijkt echter dat het aantal aanwezige tractoren dit jaar heel wat minder is dan in 2018, toen grote landbouwvoertuigen vaak in een wachtrij stonden of elkaar halfweg moesten zien te kruisen.

Omdat de situatie dit jaar veel beter meevalt, werd beslist om het fietsverbod vanaf maandag 2 september op te heffen. Er wordt in aangepaste signalisatie voorzien, zodat zowel landbouwers als fietsers de nodige voorzichtigheid en alertheid aan de dag leggen. Die tijdelijke verkeersborden blijven er tot het captatieverbod is opgeheven.

op 30 augustus
Nieuwsoverzicht
Het Krekedalpad