Gemeente Kortemark

Laatste stukjes slemlaag komen in september

Tijdens de zomervakantie werden tal van locaties en zones in Groot-Kortemark, waar de fietsveiligheid nog verhoogd kon worden, onder handen genomen. Bedoeling was tegen de start van het nieuwe schooljaar alle betreffende fietspaden en kruispunten te kunnen aanpassen en zo nog veiliger te maken. Daarover berichtten we eerder al met dit artikel.

Onder andere door de weersomstandigheden zal die strakke timing jammer genoeg niet gehaald worden. Dat betekent dat enkele laatste kruispunten pas in de maand september aangepakt zullen worden. Het gaat om deze locaties, hoofdzakelijk langs de Handzamestraat:

1. Het kruispunt van de Handzamestraat met de Sneppestraat

2. Het kruispunt van de Handzamestraat met de Firmin Deprezstraat

3. Het kruispunt van de Handzamestraat met de Koutermolenstraat

4. Het kruispunt van de Handzamestraat met de Oudstrijderslaan

5. Het kruispunt van de Koutermolenstraat met de Ichtegemstraat

6. Het kruispunt van de Ichtegemstraat met de Doornstraat. Voor deze laatste werken is er een omleiding voorzien, het plannetje daarvan vind je in bijlage.

 

Op deze plaatsen wordt een rode slemlaag aangelegd, voorzien van belijning en bepijling. De werken worden 's nachts uitgevoerd. De rijweg wordt pas terug opengesteld wanneer de markeringen voldoende gedroogd zijn. De omwonenden worden tijdig op de hoogte gebracht wanneer deze werken bij hen in de directe nabijheid zullen worden uitgevoerd.

 

 

op 27 augustus
Nieuwsoverzicht