Gemeente Kortemark

Watercaptatieverbod verlengd in West-Vlaanderen - update 13.08.2019

Het Provinciaal Droogteoverleg van West-Vlaanderen concludeerde deze voormiddag dat alle door de gouverneur ingestelde captatieverboden van kracht blijven. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen. Het zoutgehalte is toegenomen op de IJzer, het Lokanaal en kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Waakzaamheid is nodig. Vooral in het Lokanaal worden sterk verhoogde waarden opgetekend (11.000 en 12.000 ┬ÁS/cm). Ook in eerdere droge zomers nam de verzilting er sterk toe. De actueel geldende maatregelen blijven daarom van kracht.

op 13 augustus
Nieuwsoverzicht
weide