Gemeente Kortemark

Nog altijd captatieverbod voor het volledige IJzerbekken

Het gemeentebestuur kreeg vandaag het besluit van de gouverneur (zie bijlage) waarin het verbod op het capteren van water in het volledige IJzerbekken verlengd wordt, zowel voor de bevaarbare als voor de onbevaarbare waterlopen. Buiten onze gemeente, maar we geven het toch mee, geldt dit verbod nu ook voor de de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen, met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge.

Er mag dus nog altijd geen water meer gecapteerd worden aan de Handzamevaart en Spanjaardbeek. 

In twee situaties blijft beperkt capteren nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide én voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Zoals vorig jaar werd beslist dat landbouwers tijdens het captatieverbod toelating krijgen vanaf donderdag 11 juli om water af te tappen aan de bezinkingsput, gelegen achter de technische dienst aan het gemeentehuis onder volgende voorwaarden:

  • Het is enkel toegelaten voor landbouwers woonachtig in Kortemark. Dit moet steeds aangetoond kunnen worden aan de hand van een identiteitsbewijs. Loonwerkers kunnen ook water aftappen, maar moeten bij controle een schriftelijke en door de landbouwer ondertekende verklaring kunnen voorleggen dat dit in opdracht is van een landbouwer, woonachtig in Kortemark. Er zal effectief gecontroleerd worden.

  • Aftappen is enkel toegelaten tussen 6u ’s morgens en 22 u ’s avonds.

  • De machtiging kan ten allen tijde herroepen worden.

  • Er kunnen slechts twee landbouwers/loonwerkers tegelijkertijd water aftappen. Landbouwvoertuigen kunnen zich toegang verschaffen tot de bezinkingsput via de Krekebeekstraat in Kortemark en vervolgens via het nieuw aangelegde fietspad. Voor fietsers wordt er een omleiding voorzien.

  • Hou ook rekening met de veiligheid. De snelheid aanpassen aan de plaatselijke situatie is aangewezen. De snelheid tot aan de bezinkingsput moet beperkt worden tot 10 km/u

Stuur je e-mailadres door naar de dienst landbouw via landbouw@kortemark.be zodat wij je altijd up-to-date kunnen houden.

op 10 juli
Nieuwsoverzicht