Gemeente Kortemark

Fietspaden worden aangepakt in zomervakantie

Kortemark maakt tijdens de zomervakantie werk van een veiliger fietsverkeer. Tegen de start van het nieuwe schooljaar moeten alle werken zijn uitgevoerd.

De mobiliteitsdienst stelde een lijst op van plaatsen en straten waar het voor fietsers veiliger kan. Het gaat om zones waar auto’s en vrachtwagens nog te dicht langs hen voorbij komen, maar ook om gevaarlijke kruispunten met zijstraten waar het uitrijdende verkeer fietsers soms niet of te laat opmerkt.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval langs de Handzamestraat. Het fietspad komt er voorbij de Firmin Deprezstraat, Sneppestraat, Oudstrijderslaan en Koutermolenstraat en verderop nabij Handzame langs de Spondestraat. Op deze punten komt een stuk rode slemlaag op het fietspad om dit extra te accentueren. Pijlen in beide richtingen wijzen het verkeer op het feit dat fietsers en bromfietsers van twee kanten kunnen komen.

Andere kruispunten die worden aangepakt zijn het kruispunt van de Groenestraat met de Amersveldestraat in Handzame en de kruispunten van de Ichtegemstraat met de Makeveldstraat, de Doornstraat, de Koekelarestraat en de Koutermolenstraat. De kruispunten van de 10e Linie-Regimentstraat met de Nieuwstraat en de Stationsstraat en het kruispunt van de Stationsstraat met de Wilgenlaan krijgen een lichtgrijze tint om het verkeer attent te maken op de voorrangssituatie.

Langere fietssuggestiestroken

In de Torhoutstraat komt aan weerszijden een rode fietssuggestiestrook van aan de Markt tot voorbij het kruispunt met de Processiestraat, namelijk tot aan het begin van het fietspad. Ook de Processiestraat zelf krijgt een dergelijke strook tot aan het vrijliggend fietspad. De werken verlopen in twee fasen: een eerste fase van aan de Markt tot net voor het kruispunt met de Processiestraat, een tweede fase voor de rest van deze zone.

In de Kronevoordestraat in Handzame komt er een fietssuggestiestrook van aan het kruispunt met de Staatsbaan tot aan het Handzameplein. De werken verlopen er in twee fases. Het stuk van aan de Staatsbaan tot aan sigarenfabriek Neos komt eerst aan bod, pas daarna het stuk van Neos tot aan het Handzameplein.

Timing

De werken worden met opzet tijdens de zomervakantie, en dus volledig buiten de schoolperiode, uitgevoerd. Zo worden gevaarlijke situaties met fietsende schoolkinderen vermeden. Het is de bedoeling dat schoolomgevingen eerst worden aangepakt. Alle werken zullen uitgevoerd worden binnen het bestek van deze twee maanden en gaan begin juli van start. Het verkeer zal telkens worden omgeleid. Meer concrete info over timing zal, voor zover tijdig beschikbaar, terug te vinden zijn op deze website en via de Facebookpagina. Veel hangt immers af van de weersomstandigheden.

Omwonenden op wie de werken impact zullen hebben, worden telkens op voorhand ingelicht door de aannemer via een bewonersbrief.

op 28 juni
Nieuwsoverzicht
Wegenwerken zomervakantie