Gemeente Kortemark

Kruispunt Staatsbaan met Ieperstraat wordt verkeersveiliger

Het gemeentebestuur van Kortemark heeft, in samenspraak met de betrokken inwoners, beslist om de Ieperstraat af te sluiten ter hoogte van het kruispunt met de Staatsbaan.

Eind 2016 plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van de gemeente Kortemark driekleurige verkeerslichten op het kruispunt van de Staatsbaan met de Gitsstraat en de Lichterveldestraat. Het maakte het drukke kruispunt een stuk veiliger, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers die de provincieweg willen dwarsen.

Sluipverkeer uitsluiten

Een gevolg bleek echter dat er langs dit stukje Ieperstraat tussen de Staatsbaan en de Gitsstraat na verloop van tijd meer sluipverkeer ontstond van bestuurders die zo de verkeerslichten wilden vermijden. Omdat het uiteraard niet de bedoeling is dat er een nieuw gevaarlijk kruispunt bijkomt, werd na overleg met de buurtbewoners beslist om hier een mouw aan te passen.

In de eerstkomende weken worden er daarom betonnen bloembakken geplaatst ter hoogte van het kruispunt van de Staatsbaan met de Ieperstraat. Gemotoriseerd verkeer zal vanaf dan niet meer de doorsteek kunnen maken. Voetgangers en fietsers blijven wel doorgang hebben. Van zodra de verkeerssignalisatie is geplaatst, gaat deze nieuwe maatregel ook meteen in voege.

op 10 mei
Nieuwsoverzicht
Het kruispunt wordt veiliger.