Gemeente Kortemark

Vacature gemeenschapswacht

Solliciteren kan tot 14 december. Bekijk de taakomschrijving in bijlage!

Voorwaarden:

  • Diploma hebben van hoger secundair onderwijs
  • Sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1 - niet ouder dan 3 maanden!)
  • Slagen voor een selectieprocedure
op 27 november
Nieuwsoverzicht