Gemeente Kortemark

Schade aan teelten: vraag tijdig de tweede vaststelling aan!

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Met de beoordeling van het KMI is een van de voorwaarden voor de erkenning als landbouwramp vervuld. Met de gemeente Kortemark hebben wij ondertussen een raming overgebracht van de geleden schade binnen de gemeente. Als aan de financiële voorwaarden is voldaan binnen Vlaanderen zal de minister de erkenning als landbouwramp indienen bij de Vlaamse Regering die hierover beslist.

Proces-verbaal schade aan teelten door schattingscommissie

De schade wordt vastgesteld aan de hand van twee bezoeken van de schattingscommissie die voorafgaan aan de oogst van de beschadigde teelt.

Een eerste bezoek dient om het oorzakelijk verband van de schade vast te stellen en een indicatie weer te geven van de mogelijke schade. De eerste schadebezoeken moesten ten laatste 30/9/2018 uitgevoerd zijn om het verband tussen de droogte en de schade te kunnen vaststellen.

Een tweede bezoek dient om de werkelijke schade te bepalen.

Uitzonderlijk kunnen beide bezoeken gecombineerd worden in 1 bezoek indien de oogst van het gewas dichtbij is en op voorwaarde dat oorzakelijk verband en werkelijke schade dadelijk kan geraamd worden.

Enkel met geldige processen-verbaal tot vaststelling van de schade kan later rekening worden gehouden bij een eventuele erkenning als landbouwramp. Het niet-aanvragen van een tweede bezoek door de schattingscommissie heeft tot gevolg dat geen rekening zal worden gehouden met het proces-verbaal wanneer de landbouwramp is erkend.

Daarom vragen wij met aandrang om tijdig (1 à 2 weken voor het oogsten) een tweede vaststelling aan te vragen via landbouw@kortemark.be.

op 17 oktober
Nieuwsoverzicht
schade