Gemeente Kortemark

Vacature directeur gemeentelijke basisschool Zarren

De gemeente Kortemark zoekt een voltijds directeur voor de gemeentelijke basisschool van Zarren met als voorziene datum van indiensttreding 1 juli 2019.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • voldoen aan de bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

o   Houder zijn van:

 1. tenminste een bachelordiploma
 2. het bewijs van pedagogische bekwaamheid
 3. op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 4 jaar verworven hebben als lid van het personeel van het kleuter, lager of middelbaar onderwijs (personeel wordt hier ruim geïnterpreteerd: zowel administratief personeel als lesgevend/begeleidend personeel komt in aanmerking)
 4. beantwoorden aan het schoolspecifiek kaderprofiel van directeur 
 5. bij voorkeur in het bezit zijn van een diploma, attest of een certificaat van bekwaamheid directeur basisonderwijs of bereid zijn om dit binnen de drie jaar te verwerven.
 6. voor alle kandidaten: geslaagd zijn in een aanwervingsexamen.

Er wordt een proefperiode van 2 jaar voorzien en er wordt een werfreserve voor drie jaar aangelegd. De geselecteerde kandidaat wordt tijdens de proefperiode van 2 jaar en binnen afspraken van een specifiek begeleidingsplan gecoacht door de pedagogische begeleiding OVSG.

 De selectie zal bestaan uit volgende selectietechnieken:

 • een schriftelijk gedeelte,
 • een mondeling gedeelte,
 • een psychotechnische proef.

Voor het schriftelijk en het mondeling gedeelte moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen op ieder gedeelte. In totaal dient men gemiddeld minimum 60 procent van de punten te behalen over het mondeling en schriftelijk gedeelte heen om toegelaten te worden tot de psychotechnische proef. Wat betreft de psychotechnische proef moet de kandidaat minstens 'geschikt' worden bevonden.

Kandidaturen moeten het gemeentebestuur uiterlijk bereiken op 12 april 2019:

 • Per aangetekende brief ter attentie van de dienst personeel, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark.
 • Door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis.
 • Per mail via personeel@kortemark.be tegen ontvangstmelding

 

op 11 maart
Nieuwsoverzicht