Gemeente Kortemark

Concessie uitbating pop-up zomerbar op het domein De Krekemeersen in Kortemark

Het gemeentebestuur heeft beslist de uitbating van een pop-up zomerbar in De Krekemeersen, in concessie te brengen.

Het gaat om een pop-up zomerbar, in een deel van de Krekemeersen, van 13 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 en van 12 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. De concessie heeft dus een totale looptijd van 2 jaar.

De vergoeding voor het gebruik van het domein bedraagt 4000 euro per jaar (in totaal voor deze opdracht dus 8000 euro). Daarnaast wordt een waarborg gevraagd van 5000 euro voor eventuele schade aan het domein.

Bij de beoordeling van de kandidaturen wordt rekening gehouden met het conceptvoorstel, relevante ervaring en lokale verankering.

Alle geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen voor 21 februari 2018 onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis (Stationsstraat 68, 8610 Kortemark). De details waar de kandidatuur moet aan voldoen (de gemeenteraadsbeslissing en het bijhorend plan), zijn te downloaden op www.kortemark.be/krekemeersen  of te verkrijgen op aanvraag bij Eva Vanhuyse, Dienst Vrije Tijd, eva.vanhuyse@kortemark.be of 051 56 61 08.

op 17 januari
Nieuwsoverzicht