Gemeente Kortemark

Bekendmaking beslissing Bestendige Deputatie omtrent afschaffing van voetweg 21 in Zarren

Bekendmaking nr 6997

Zie bijlage

 

Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse regering door hetzij de gemeente, hetzij een belanghebbende derde. Dit beroep moet aan de gouverneur worden bezorgd binnen de 15 dagen volgend op de afkondiging van de beslissing door aanplakking in de gemeente. Vervolgens moet de gouverneur het volledige dossier aan de bevoegde Vlaamse minister bezorgen.

op 06 oktober
Nieuwsoverzicht