Gemeente Kortemark

Vlaamse Overheid verleent vergunning voor het plaatsen van 2 windturbines in Kortemark

Op 18 augustus 2017 werd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een windturbinepark, bestaande uit twee windturbines en een middenspanningscabine aan EDF Luminus. De vergunning werd afgeleverd, niettegenstaande het college van burgemeester en schepenen van Kortemark in dit dossier op 12 juni 2017 een uitvoerig ongunstig advies uitbracht en er 937 bezwaarschriften werden ingediend.

Het schepencollege besliste op maandag 11 september 2017 de beroepsmogelijkheden tegen de stedenbouwkundige vergunning in dit dossier verder te onderzoeken.

De milieuvergunningsaanvraag is nog hangende bij de Bestendige Deputatie.

Contactpersoon: burgemeester Toon Vancoillie, burgemeester.vancoillie@kortemark.be

op 19 september
Nieuwsoverzicht
windmolen