Gemeente Kortemark

UPDATE LANDBOUWERS m.b.t. capteren van water!

Wegens de aanhoudende droogte heeft de gouverneur ons vrijdagmiddag 16.6.2017 op de hoogte gebracht van zijn beslissing waarbij het capteren van water verboden wordt in het gebied van de Polder Betoostersche Broecken. Dit betekent dat er vanaf nu geen water meer gecapteerd mag worden aan het pompgemaal in de Zarrenstraat. Het is dus enkel nog toegestaan water op te pompen aan de brug over de Krekelbeek aan het bufferbekken.

Het gemeentebestuur is zich bewust dat dit voor de landbouwers grote problemen met zich meebrengt. Om de landbouwers mee te ondersteunen is er daarom vanuit het college van burgemeester en schepenen gezocht naar een oplossing.

Er werd daarom beslist dat landbouwers, woonachtig in Kortemark, toelating krijgen om water af te tappen in de grote bezinkingsput, gelegen achter de technische dienst aan het gemeentehuis (oude putten bedrijf Talpe). Er zijn hier echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

- Het is enkel toegelaten voor landbouwers, woonachtig in Kortemark. Men moet dit steeds kunnen aantonen aan de hand van een identiteitsbewijs. Loonwerkers kunnen ook water aftappen, maar moeten bij controle een schriftelijke en door de landbouwer ondertekende verklaring kunnen voorleggen dat dit in opdracht is van een landbouwer, woonachtig in Kortemark. Er zal effectief gecontroleerd worden.

- Aftappen is enkel toegelaten tussen 6u ’s morgens en 21 u ’s avonds.

- Deze machtiging geldt voor 14 dagen maar kan ten allen tijde herroepen worden.

- Er kunnen slechts twee landbouwers/loonwerkers tegelijkertijd water aftappen. Aan de wachtenden wordt gevraagd dit te wachten ter hoogte van de gemeentelijke loods, ervoor zorgend dat men het doorgaand verkeer niet hindert. Vooraleer er doorgereden wordt om water af te tappen en vragen we om u ervan te vergewissen dat er nog geen 2 andere landbouwers/loonwerkers aan het aftappen zijn.

- Gelieve ook rekening te houden met de veiligheid. De snelheid dient aangepast te worden aan de plaatselijke situatie. De snelheid vanaf de parking aan het gemeentehuis tot aan de bezinkingsputten moet beperkt worden tot 10 km/u.

U vindt de beslissing van de burgemeester in bijlage bij deze e-mail terug.

 

 
 
 
 
op 16 juni
Nieuwsoverzicht