Gemeente Kortemark

Plaatsing windturbines: schepencollege geeft negatief advies

EDF Luminus diende bij het gemeentebestuur van Kortemark een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in voor het exploiteren van twee windturbines. Het gaat om windturbines van elk 3600 kW met een tiphoogte van 180 meter. De inplanting ervan is voorzien in de Krekebekestraat (zonder nummer) in Kortemark.

Op 21 maart kreeg het schepencollege van de Deputatie van de provincieraad de vraag om een advies te formuleren omtrent de inplanting van die windturbines.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 31 maart tot 30 april 2017, werden 933 klachten, opmerkingen of bezwaren ingediend. Deze klachten, opmerkingen en bezwaren tonen vooral de bezorgdheid omtrent de schending van landschappelijk waardevol natuur- en agrarisch gebied. Vele inwoners vrezen door de komst van de windturbines voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s en zien daarin ook een bedreiging voor hun woon- en leefomgeving.

In bijlage vindt u de uitgebreide en gemotiveerde tekst van het negatief advies zoals geformuleerd door het schepencollege van Kortemark. 

Meer info: contacteer burgemeester Toon Vancoillie via 0472 92 89 34 of schepen Karolien Damman via 0496 47 09 55. 

op 09 mei
Nieuwsoverzicht