Gemeente Kortemark

Neem deel aan de gesprekstafels en schrijf vlug in !

Het gemeentebestuur is volop bezig met het in kaart brengen van wat reilt en zeilt binnen de gemeente Kortemark. In de maanden februari en maart werden 1485 inwoners bevraagd via een enquête. De eerste resultaten van de enquête worden momenteel volop verwerkt en op basis hiervan stelden we 10 thema’s vast.

Op donderdag 11 mei willen we verder in gesprek treden met de inwoners van Kortemark over deze tien thema’s. Alle inwoners zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen, maar omwille van praktische overwegingen is inschrijven noodzakelijk.

Om alles in goede banen te leiden, willen wij u vragen om 5 thema’s te kiezen waarover u graag wil meepraten. Bedoeling is dat iedere aanwezige inwoner uiteindelijk over 2 thema’s zijn mening kan geven. We vragen u om op voorhand uw voorkeur door te geven zodat we de groepen evenwichtig kunnen verdelen en iedereen aan het woord kan komen.

De avond zal in goede banen geleid worden door Ruben Van Gucht. De avond gaat door in OC De Kouter (Ichtegemstraat 2A) en we starten om 19 u. met de bedoeling te eindigen om 22 u. Aan het begin van de avond zullen de eerste resultaten van de enquête kort worden toegelicht.

De resultaten van de enquête, samen met de conclusies van de gespreksavonden zullen uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van een ‘app’. Deze ‘app’ zal ter beschikking gesteld worden van alle inwoners. In de app zullen alle inwoners hun prioriteiten duidelijk kunnen maken.

We danken u alvast voor uw medewerking en hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op onze gespreksavond!

Inschrijven kan tot en met 30 april via sofie.desmet@kortemark.be of via deze link: www.kortemark.be/gesprekstafels

 

op 11 april
Nieuwsoverzicht
banner